Forskn. & publikationer


Forskning och publikationer


Svensk forskning


                

Internationell forskning

Här är ett urval av internationella forskningsresultat.

För ytterligare forskning vänligen kontakta mig.


  • "The effects of the Primary Movements Programme" Julie-Anne Jordan Black, 2005
, 2005


difficulties in children" M McPhillips, P G Hepper, G Mulhem, 2000, The Lancet


difficulties (dyslexia): A cross-sectional study", Martin McPhillips & Julie-Anne Jordan Black, 2006, School of Psychology, Queen’s University, Belfast BT7 1NN, Ireland


and related postures on the development of primary visual skills in

children with dyslexia", S. K. Masgutova, 2009 MNRI


  • "The magnoceullar theory of developmental dyslexia", John Stein, 2001, University Laboratory of Physiology, Oxford, UK

Publikationer, 2013, 2013


, 2010


  • ”Fågelkvitter eller ventilationsbrus – en avkopplande resa”. Charlotte Ljung. SMI, 2009.  • ”Självinsikt – grupputsikter. En fundering kring vuxenutbildning och upplevelsebaserat lärande”. Charlotte Ljung. SMI, 2008.


  • ”Tidsbrist leder till språkförfall, lr?”. Charlotte Ljung. LHS, 2006.


  • ”Objektiv kommunikation – finns det?”. Charlotte Ljung. LHS, 2006.Artiklar

Det finns många läsvärda artiklar och här är de som jag har tyckt varit mest intressanta utifrån att de behandlar ämnena svårigheter, neuromotorik och möjligheter till hjälp på orsaksnivå.


  • "How creeping and crawling influence children’s first step in education" Sheila Wayman och Sally Goddard Blythe, THE IRISH TIMES, Jun 2, 2015


  • "Hon vill att eleverna ska idrotta varje dag" Ingegerd Ericsson, 2015Janne LarssonJanne Larsson


Foto: Geronimy AgencyDVD-tips:Learn to move


Ulrika Myhr


     Copyright © All Rights Reserved